ΟΡΟΙ INCOTERMS ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Incoterms – International Commercial Terms – Διεθνείς Εμπορικοί Όροι

CFR / C&F / CF = Cost And Freight = αξία και ναύλος

CIF = Cost, Insurance and Freight = αξία, ασφάλεια και ναύλος

CIP = Carriage And Insurance Paid To = μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι

CPT = Carriage Paid To = μεταφορά πληρωμένη μέχρι

 

DAF = Delivered At Frontier = παραδοτέο στα σύνορα

DAP = Delivered At Place = Παραδοτέο στον τόπο προορισμού

DAT = Delivered At Terminal = Παραδοτέο στο τερματικό

DDU = Delivered Duty Unpaid = παραδοτέο, δασμός απλήρωτος

DDP = Delivered Duty Paid = παραδοτέο, δασμός πληρωμένος

DES = Delivered Ex Ship = παραδοτέο εκ του πλοίου

DEQ = Delivered Ex Quay (Duty Paid) = παραδοτέο εκ της προκυμαίας (δασμός πληρωμένος)

 

EXW = Ex Works = εκ του εργοταξίου

 

FAS = Free Alongside Ship = ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου

FCA = Free Carrier = ελεύθερο στον μεταφορέα

FOB = Free On Board = ελεύθερο επί του πλοίου

(κουπαστή του πλοίου = ship’s rail)

Advertisements
Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

 

ΑΕΔ = Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ΑΕΔΑΚ = Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΑΙΔ : Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΚ = Αστικός Κώδικας

ΑΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑνΑ : Ανεξάρτητη Αρχή

ΑΠ = Άρειος Πάγος

Αρμ : Αρμενόπουλος

αρ. περιθ. = αριθμός περιθωρίου

ΑρχΝ : Αρχείο Νομολογίας

ΑρχΠΕ : Αρχείον ποινικών επιστημών

ΑσφΝ = Ασφαλιστικός Νόμος

ΑχΝ : Αχαϊκή Νομολογία

ΑχΝομ : Αχαϊκή Νομοθσία

Β & Ε : Βουλή και Ευρωβουλή

Βλ. = βλέπε

βλ. αν. =βλέπε ανωτέρω

βλ. κατ. =βλέπε κατωτέρω

ΒΝ : Βασική Νομολογία

Γεν. Αρχ. ΑΚ = Γενικές Αρχές Αστικού Κώδικα

Γ.Α.Ο. = Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι

Γ.Ο.Σ. = γενικοί όροι συναλλαγών

Δ : Δίκη

Δ.Π.Χ.Π : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΔΑΝ : Δελτίον αυτοκινητιστικής νομοθεσίας και νομολογίας

ΔΔ : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔνη : Διοικητική δικαιοσύνη

ΔΔΝΝ : Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας

ΔΕΕ : Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών

ΔΕΕΤ : Δελτίο ένωσης ελληνικών τραπεζών

ΔΕΚ : Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δελτίο

Δελτ. ΑΕ και ΕΠΕ = δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

Δελτίο ΕΕ : Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕργΝ : Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

ΔΕυρΚ : Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

δηλ. =δηλαδή

ΔηΣΚΕ & αγορά : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά

ΔηΣΚΕ : Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις

Διαιτ : Διαιτησία

ΔιΔικ : Διοικητική δίκη

Δικογρ. : Δικογραφία

ΔίΜΕΕ : Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Δκή : Δικαστική

ΔΚΝ : Διαρκής κώδιξ της ισχύουσας νομοθεσίας

ΔκΠ : Δίκαιο και πολιτική

Δνη : Δικαιοσύνη

Δνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΔτΑ : Δικαιώματα του ανθρώπου

ΔτΑΤεΣ : Δικαιώματα του ανθρώπου Τόμος εκτός Σειράς

ΔΦΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔΦορΝ : Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας

ΔωδΝομ : Δωδεκανησιακή Νομολογία

Ε.Δ. : Ελληνική δικαιοσύνη

Ε7 : Έψιλον 7

ΕΑΕΔ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου

ΕΑθλΔ : Επιθεώρηση αθλητικού δικαίου

ΕΑΝ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

εδ. = εδάφιο

ΕΔΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔΔΔ : Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου

ΕΔΔηΛΥ : Επιθεώρηση δικαίου δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΕ : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

ΕΔημΕργ : Επιθεώρηση δημοσίων έργων

ΕΔΚΑ : Επιθεώρησις δικαίου κοινωνικής ασφαλίσεως

ΕΔΠ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔΠΑ : Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών

ΕΔΠολ : Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας

ΕΔτΔ : Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕΕυρΔ : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΕΕμπΔ : Επιθεώρησις εμπορικού δικαίου

ΕΕΝ : Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών

ΕΕργΔ : Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

ΕΕυρΚ : Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΙΔ : Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου

εικ. =εικόνα

Ειρ. = Ειρηνοδικείο

ΕΚΒΑΑ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

έκδ. – εκδ. =έκδοση/ εκδότης

ΕΛΚΕΤΕ : Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ΕλλΔνη : Ελληνική δικαιοσύνη

ΕΜΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

ΕΜετΔ : Επιθεώρησις μεταφορικού δικαίου

Έμφαση : Φιλελεύθερη Έμφαση

ΕΝΔ : Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Άμεση πληροφόρηση σε θέματα Εμπραγμάτου Δικαίου

ΕΝΗΜΕΜΠΔ : Ενημέρωση Εμπραγμάτου Δικαίου

Ε.Ο.Χ. = Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος

Επ.Δικ.Δημ.: Επιθεώρηση δικαίου του δημοσίου

ΕπΑΔ Lex Sportiva : Επισκόπηση αθλητικού δικαίου Lex Sportiva

ΕΠΒΙ : Επιθεώρησις Πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΕΠΔ : Έκφραση πληροφορία δίκαιο

ΕπετΑρμ : Αρμενόπουλος : επιστημονική επετηρίδα

Ε.Π.Ε.Υ. = Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Επι.Δι.Επ. : Επιθεώρηση διοικητικής επιστήμης

Επι.ΔΙΚ.Ι.Α. : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕπιΔικΙΑ : Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

ΕΠΙΘΕΡΓ : Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

ΕπΙΚΑ : Επιθεώρησις Ι.Κ.Α

ΕπισκΕΔ : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

ΕπΚΕ : Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

ΕπΝομ : Επιθεώρηση Νομολογίας

ΕΠολΔ : Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας

ΕρμΑσφΝ = ερμηνεία Ασφαλιστικού Νόμου

ΕΣυγκΔ : Επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΣυγκΔ : Σύγχρονος επιθεώρησις συγκοινωνιακού δικαίου

ΕΤΑ : Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΤηλΔ : Τηλεπικοινωνιακή Επιθεώρηση & Δίκαιο Νέας Τεχνολογίας

ΕΤρΑξΧρΔ : Επιθεώρηση τραπεζικού-αξιογραφικού, χρηματιστηριακού δικαίου

ΕΤρΔ : Επιθεώρηση Τραπεζικού δικαίου

ΕυρΒ : Ευρωπαϊκό Βήμα ΕυρΠολ : Ευρωπαίων Πολιτεία

ΕφΑΔ : Εφαρμογές αστικού δικαίου Εφαρμογές

Εφ. = Εφετείο

ΕΧΑΕΘ = Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης

ΔΔ : Εφαρμογές δημοσίου δικαίου

ΕφΔΔ : Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Ηπ.Δνη : Ηπειρωτική δικαιοσύνη

Θ : Θέμις

ΘΠΔΔ : Θεωρία & πράξη διοικητικού δικαίου

ΙΓΜΕΜ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΕΔ : Ιόνια επιθεώρηση του δικαίου

κ. ά. =και άλλοι

κ.α. =και αλλού

κ.ε. ή κ.εξ. =και εξής

ΚΕΕργΔ : Κώδιξ επιθεωρήσεως εργατικού δικαίου

κ.λπ. ή κ.τ.λ. =και λοιπά / και τα λοιπά

ΚΝ : Κώδιξ νόμων

ΚΝΒ : Κυπριακόν νομικόν βήμα

ΚΝοΒ : Κώδιξ Νομικού Βήματος

Κ.Πολ.Δ. = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

ΚριτΕ : Κριτική επιθεώρηση

ΚΣΑ : Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

ΛΟΓ : Λογιστής

Μον. Πρ. = Μονομελές Πρωτοδικείο

µτφρ. =µετάφραση

ΝΔ : Νέον δίκαιον

ν.δ. = νομοθετικό διάταγμα

ΝΔικ : Νέον δίκαιον

ΝΔΠΑ : Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΝΔΤΕ : Νομικόν δελτίον/ Τράπεζα της Ελλάδος

ΝΝΕ : Νέα Νομική Επιθεώρηση

ΝοΒ : Νομικόν Βήμα

ΝοΔ/ΣΔΕμΤΕ : Νομικό Δελτίο Συνδέσμου Δικηγόρων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΝομΕπ : Νομική Επιθέωρηση

ΟλΑΠ = Ολομέλεια Αρείου Πάγου

ό.π. / ένθ’ αν. = όπως παραπάνω (ένθα ανωτέρω)

παρ. = παράγραφος

πρβλ. = παράβαλε

ΠΑΝΔ : Πανδέκτης αθλητικού δικαίου

π.δ. = προεδρικό διάταγμα

π.χ. = παραδείγµατος χάρη

ΠειρΝ : Πειραϊκή νομολογία

ΠερΔικ : Περιβάλλον και Δίκαιο

ΠΛογ : Ποινικός λόγος

ΠοινΔικ : Ποινική Δικαιοσύνη

ΠοινΧρ : Ποινικά Χρονικά

ΠραξΛογΙΔΔ : Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

ΠραξΛογΠΔ : Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου

ΠτΚ = Πτωχευτικός Κώδικας

ΠΧ : Ποινικά Χρονικά

σ., σσ. = σελίδα (-δες)

σηµ. = σηµείωση

στο ίδιο =στο ίδιο (αυτόθι)

στχ. =στίχος

Συν : Συνήγορος

τεύχ. ή τχ. =τεύχος

τόµ. ή τ. =τόµος

ΤοΣ : Το Σύνταγμα

ΥΠΕΡ : Υπεράσπιση

υποσημ. = υποσημείωση

Φ.Ε. : Φορολογική επιθεώρηση

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΦορΒ : Φορολογικό βήμα

ΦορΔ : Φορολογικό δελτίο ενημερώσεως

ΦορΔνη : Φορολογική δικαιοσύνη

ΦορΕ : Φορολογική επιθεώρηση

ΧιΝομ : Χιακά Νομικά

ΧρηΔικ : Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

ΧρΙΔ : Χρονικά ιδιωτικού δικαίου

χ.τ. = χωρίς τόπο

χ.χ. =χωρίς χρόνο

χφ. χφφ. =χειρόγραφο

Posted in Uncategorized

Αστικός Κώδικας στα αγγλικά ● Greek Civil Code in English

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

CHAPTER SEVEN – AGENCY AND POWER OF ATTORNEY

 Άρθρο 211 – Άμεση αντιπροσώπευση

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο.

 Article 211 – Direct agency

A declaration of intent made by a person (agent) in the name of another person (principal) within the scope of the former’s power of agency shall take effect directly in favour of, and against, the principal. That effect occurs both where the declaration has been made explicitly in the name of the principal and where, from the circumstances, it is inferred that it has been made in the principal’s name. This provision shall also apply mutatis mutandis where the declaration of intent is addressed to the agent.

●●●●

Άρθρο 212 Ερμηνευτικός κανόνας

Αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα.

 Article 212 – Interpretative rule

If it cannot be determined that a person is acting in the name of another person, it shall be deemed that the former is acting in his/her own name.

●●●

Άρθρο 213 – Ικανότητα αντιπροσώπου

Όποιος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορεί να επιχειρήσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου

 Article 213 – Agent’s capacity

A person who has limited capacity to contract may perform a legal transaction as another person’s agent.

●●●

 Άρθρο 214 – Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο

Τα ελαττώματα της βούλησης, η γνώση ή υπαίτια άγνοια ορισμένων περιστατικών καθώς και η επίδρασή τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου.

 Article 214 – Elements judged with reference to the agent

The defects of intention, knowledge or fault-based ignorance of certain facts, as well as their impact on the legal transaction are judged with reference to the agent.

●●●

Άρθρο 215

Αν ο αντιπρόσωπος ενέργησε σύμφωνα με ορισμένες οδηγίες του αντιπροσωπευομένου, δεν μπορεί ο αντιπροσωπευόμενος να επικαλεστεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.

Article 215

If the agent has acted in accordance with certain instructions of the principal, the principal cannot invoke ignorance of the agent for incidents which the principal knew or ought to have known.

●●●

Άρθρο 216 – Πληρεξουσιότητα

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).

Article 216 – Power of Attorney

The power of agency is granted by means of the relevant legal transaction (power of attorney).

●●●

Άρθρο 217

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα.

Article 217

The power of attorney can be granted by means of a declaration to the empowered person or the third party, with whom the legal transaction is performed. Unless concluded otherwise, the declaration is subject to the formalities required for the legal transaction to which the power of attorney pertains.

●●●

Άρθρο 218 – Ανάκληση πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.

Article 218 – Revocation of the power of attorney

The power of attorney shall terminate by means of revocation. The withdrawal of the right of revocation is void, if the power of attorney relates solely to the benefit of the principal.

●●●

Άρθρο 219

Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο.

Article 219

The power of attorney can be revoked by means of declaration to the agent or the third party.

●●●

Άρθρο 220

Η πληρεξουσιότητα που δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ανακαλείται μόνο κατά τον ίδιο τύπο.

Article 220

The power of attorney given by notarial instrument shall be revoked only with the same form.

●●●

Άρθρο 221

Αν η πληρεξουσιότητα δόθηκε με δήλωση προς τον τρίτο, η δήλωση ανάκλησης γίνεται μόνο προς αυτόν.

Article 221

If the power of attorney has been given by a declaration to a third party, the declaration of revocation shall only be made to that third party.

●●●

Άρθρο 222 – Παύση της πληρεξουσιότητας

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση εντολής, εταιρίας, εργασίας.

Article 222 – Termination of power of attorney

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate from the moment of completion of the legal relationship, on which it is based, as is the mandate, partnership agreement, contract for work.

●●●

Άρθρο 223

Η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

Article 223                                                                            

The power of attorney, unless otherwise concluded, shall terminate with the death or legal incapacity of the who gave or the person who received the power.

●●●

Άρθρο 224 – Δικαιοπραξία μετά την παύση

Δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε μετά την παύση της πληρεξουσιότητας από πληρεξούσιο που αγνοούσε την παύση ισχύει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου ή των καθολικών του διαδόχων, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας.

Article 224 – Legal transaction after termination

A legal transaction that has been performed after the termination of the power of attorney by an agent who was unaware of the termination shall apply in favour of, and against, the principal or his successors, unless the third party knew or ought to have known that the power had terminated.

●●●

Άρθρο 225

Αν ο πληρεξούσιος κατά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας με τον τρίτο γνώριζε ότι η πληρεξουσιότητα είχε πάψει, ο αντιπροσωπευόμενος που επικαλείται κατά του τρίτου την παύση αυτή, μπορεί κατά τις περιστάσεις να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωσή του, αν του ήταν εύκολο να έχει γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

Article 225

If the agent, when performing the legal transaction with the third party, knew that the power of attorney had terminated, the principal who invokes such termination against the third party may, under the circumstances, be required to pay reasonable damages to the third party, if it would have been easy to communicate the termination to the third party.

●●●

226 – Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

226 – Unilateral legal transaction without presenting the document of power of attorney

A unilateral legal transaction which is performed in relation to another person without presenting the document of power of attorney shall be invalid, if the other person, in relation to whom the legal transaction has been performed, rejects it without undue delay.

●●●

227 – Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου

Όταν η πληρεξουσιότητα πάψει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσιο αρχή. δεν έχει το δικαίωμα να αντιτάξει επίσχεσή του.

227 – Obligation to return the document of power of attorney

When the power is terminated, the agent and any other holder is obliged to return the document of power of attorney or submit it to a public authority with no right of retention.

●●●

Άρθρο 228 – Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα

Όποιος έχει δώσει έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Περίληψη του διατακτικού της απόφασης δημοσιεύεται στον τύπο κατά τον τρόπο που ορίζει η απόφαση. Όταν περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση αυτή, το πληρεξούσιο έγγραφο είναι ανίσχυρο.

Article 228 – Attestation of termination of power of attorney

Anyone who has granted a written power of attorney may ask the court to attest the termination of the power of attorney and declare the document of power of attorney void. A summary of the operative part of the decision shall be published in the press in the manner set out in the decision. The power of attorney shall become void after the lapse of one month from the date of that publication.

●●●

Άρθρο 229 – Έλλειψη πληρεξουσιότητας

Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος.

Article 229 – Lack of power of attorney

If a contract has been entered into in the name of another person without power of attorney, its validity depends on the approval of the principal. The other party may request the express approval of the contract by the principal within a reasonable period specified by the other

●●●

Άρθρο 230

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα έως την έγκριση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον κατά συνομολόγησή της δεν γνώριζε την έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και προς τον αντιπρόσωπο.

Article 230

The other party may, prior to approval, rescind the contract, where the other party, at the time of conclusion, was unaware of the lack of the power of attorney. Rescission may also be declared to the principal.

●●●

Άρθρο 231 – Συνέπειες της έλλειψης

Όποιος κατάρτισε μια σύμβαση ως αντιπρόσωπος, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη σύμβαση ο αντιπροσωπευόμενος, έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του αντισυμβαλλομένου, ή να εκτελέσει ο ίδιος τη σύμβαση ή να καταβάλει αποζημίωση. Αν ο αντιπρόσωπος αγνοούσε την έλλειψη εξουσίας, έχει την υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που έπαθε ο αντισυμβαλλόμενος επειδή πίστεψε ότι υπήρχε η εξουσία, εφόσον η ζημία δεν υπερβαίνει το διαφέρον από την έγκυρη σύμβαση. Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, αν ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία αντιπροσώπευσης.

Article 231 – Consequences of the lack

A person who has entered into a contract as an agent shall, at the other party’s choice, either perform the contract the same or pay damages, in the event where that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the contract. If the agent was unaware of the lack of power, the agent is required to restore the loss suffered by the other party who believed in the existence of power, provided the loss does not exceed the difference from the valid contract. The agent shall be relieved of any obligation, if the other party was aware, or ought to be aware, of the lack of the power of attorney.

●●●

Άρθρο 232

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς να έχει εξουσία αντιπροσώπευσης είναι άκυρη.

Article 232

A unilateral legal transaction that has been performed by the agent without having power of attorney shall be invalid.

●●●

Άρθρο 233

Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον από αντιπρόσωπο ο οποίος δεν έχει εξουσία, εφόσον ο άλλος δεν την απέκρουσε γι’ αυτό το λόγο, είναι ισχυρή αφότου την ενέκρινε ο αντιπροσωπευόμενος. Το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος μέσα σε εύλογη προθεσμία που του καθορίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν πρόκειται για μονομερή δικαιοπραξία, που επιχειρήθηκε με τη συναίνεσή του προς αντιπρόσωπο που στερείται την εξουσία για αντιπροσώπευση.

Article 233

A unilateral legal transaction, which is performed in relation to another person by an agent who has no power, if it is not opposed by the other person for that reason, shall be valid upon approval by the principal. The other party may request the express approval of the legal transaction by the principal within a reasonable period specified by the other party. This provision applies mutatis mutandis in the case of a unilateral legal transaction which has been performed with the other party’s approval to an agent who has no power of attorney.

●●●

Άρθρο 234

Όποιος επιχείρησε ως αντιπρόσωπος μονομερή δικαιοπραξία προς άλλον, εφόσον δεν αποδεικνύει την εξουσία αντιπροσώπευσης ή δεν εγκρίνει τη δικαιοπραξία ο αντιπροσωπευόμενος, ευθύνεται κατά τη διάταξη του άρθρου 231 που εφαρμόζεται αναλόγως.

Article 234

A person who, as an agent, has performed a unilateral legal transaction in relation to another person, shall be held liable in accordance with the provisions of Article 231, which applies mutatis mutandis, if that person fails to prove the power of attorney or the principal does not approve the legal transaction.

●●●

Άρθρο 235 – Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του

Ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνιστάται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη.

Article 235 – Legal transaction of the agent with the same

The agent cannot perform in the name of the principal a legal transaction with the same, whether individually or in his capacity as the agent of another person, unless the principal had allowed the legal transaction or the legal transaction consists solely in fulfilment of an obligation. A deed poll shall be void if it has not been made by means of a notarial instrument.

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ONLINE SCHOOL

Εμπράγματο Δίκαιο – Property Law

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

 

αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός [agronomos topografos michanikos] = Rural and Surveying Engineer

αγροτεμάχιο = parcel

αγροτική αποκατάσταση = rural resettlement

Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) = REIC

αιγιαλός & παραλία = shoreline & coastline

αναγκαστική κατάσχεση = compulsory attachment

αναδασμός (γης) = (land) consolidation

αναδάσωση = reforestation

αναλογών φόρος / ο φόρος που αναλογεί = applicable tax

αντικειμενική αξία = property assessment (objective) according to the Tax Office

απόδοση της χρήσης μισθωμένου ακινήτου = restitution of use of leased property

βιβλία μεταγραφών = conveyance records

διαταγή απόδοσης μισθίου = order of restitution of the premises

δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με την αγοραία αξία του ακινήτου = fair, reasonable and commensurate with the market value of the property

δικαιοπάροχος = predecessor in title

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 = Hellenic Geodetic Reference System 1987

ΕΓΣΑ ’87 = HGRS87

Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα = National Register of Water Abstraction Points from Surface and Underground Water Bodies

εκτελεστός τίτλος = enforcement order

ελεύθερο και απαλλαγμένο από = free and clear of

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ = Uniform Tax on Real Estate Property – ENFIA

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών = Banking Transactions Approval Committee

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) [Zoni Ikistikou Eleghou] = Residential Control Zone

θυρωρός = janitor

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – KENAK = Energy Performance Building Regulation

κληρούχος = allottee

µε επαχθή αιτία = against consideration

μεζονέτα [mezoneta] = townhouse

μεσοτοιχία = party wall

μισθωτήριο παραχώρησης = rent concession agreement

μονοκατοικία [monokatikia] = detached house

οικοδομική άδεια = building permit

Οργανισμός Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) = Office for the Management of Church Property (ODEP)

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων = Land Reclamation Organisation

οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία = horizontal/vertical property ownership

παραχώρηση γης = land allotment

περιήλθε = passed to

Πολεοδομικό Γραφείο = Town Planning Office

ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί ακινήτου = undivided co-ownership interest, indivisible joint ownership interest

ποσοστό ισοβίου επικαρπίας = lifetime usufruct interest

πραγματική δουλεία [pragmatiki doulia] = easement on real property

πράξη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας = deed of establishment of horizontal property

πρακτικά δικαστηρίου [praktika dikastiriou] = court transcripts

(έχει) πρόσοψη (στην οδό …) = (has a) frontage (on … Street)

“δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο” = “is not situated on stream, foreshore, beach zone, habitat, public property or archaeological site”

στατική μελέτη = structural design

συγκρότημα κατοικιών = housing complex

συμβόλαιο διανομής (γης) = distribution deed

συνένωση (οικοπέδων) = plot amalgamation

συνορεύει = abuts (on)

συντηρητική κατάσχεση = provisional seizure

Σχέδιο Αποκατάστασης Διαβίωσης = Rehabilitation Plan

τίτλος κτήσης = deed of acquisition

Υποθηκοφυλακείο = Land Registry (UK)

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) = property tax (FAP)

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 

Posted in Uncategorized

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ENERGY LAW TERMS IN ENGLISH

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

 

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΔΜΗΕ Εγχειρίδιο Λεξιλογίου
HTSO Manual


Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης – BALANCING MARKET RULEBOOK

Intra-Day Market Code
Day-Ahead Market Code

BALANCING Market DETAILED DESIGN
DEFINITIONS
Detailed Level Design of the Forward Market in Greece
DAY-AHEAD MARKET DETAILED MARKET DESIGN
INTRA-DAY MARKET DETAILED MARKET DESIGN

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1222 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1222
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2195 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) No 543/2013
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1485 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485

—————————————————————–

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ονομαστική Ισχύς                           Rated Power (Pmax) watt
Ονομαστική Τάση                            Rated Voltage (Vmp) volt
Ονομαστικό Ρεύμα                          Rated Current (Imp) Amber
Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος         Open Circuit Voltage (Voc) volt
Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως               Short Circuit Current (Isc) amber
Μέγιστη Τάση Συστήματος           Maximum System Voltage Volt max
Συντελεστές Θερμοκρασίας         Temperature Coefficients mV-mA/Co
Ειδική Ισχύς Ανά Μονάδα Επιφανείας              Peak Power per Unit Area W/m2
Πάχος Γυαλιού                                 Front Glass mm
Κυτίο Συνδέσεων                            Junction Box IP
Μήκος Καλωδίου Εξόδου              Output Cables cm
Περίβλημα                                       Frame
Βάρος                                                Weight Kgr
Θερμοκρασία                                  Temperature C
Μέγιστο Φορτίο που μπορεί να δεχτεί το πάνελ χωρίς να σπάσει     Max load psf
Αντοχή σε Κρούση                         Impact Resistance mm at m/s
Εγγύηση Απόδοσης                       Warranty
Πιστοποιήσεις                                Certifications

Μέγιστο ρεύμα ασφαλειών σειράς       Maximum Series Fuse Rating

—————————————————————-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Rulebook

Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας = Spot Trading Rulebook

Κανονισμό Συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών = Energy Derivatives Trading Rulebook

Κανονισμοί Εκκαθάρισης = Clearing Rulebooks

Κανονισμός Εκκαθάρισης Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας  = Spot Clearing Rulebook

Κανονισμός Εκκαθάρισης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών = Energy Derivatives Clearing Rulebook


 

ΜΗΤΡΩΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώα Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Registries

Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης = Generating Units Registry


 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών ΗΕ
Έκδοση 2.0 – 30.8.2013 22    

(πηγή: http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/Manuals/Egcheiridio_Kodika_Synallagon_Ilektrikis_Energeias__Ekdosi_2.0__30.08.2013___me_episimansi_allagon_.pdf)

AGC Automatic Generation Control (Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής)
AR Interconnection Access Rules (ή ‘Auction Rules’)
ATC Available Transmission Capacity (Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς)
CAS Control Area Schedules
CASC Capacity Allocating Service Company
CBSb Control Block Schedules-bilateral
CBSm Control Block Schedules – multilateral
CHP Cogeneration of Heat and Power (και ΣΗΘΥΑ)
DS Dispatch Schedule (και ΠΚ)
ED Economic Dispatch (Οικονομική Κατανομή Φορτίου)
EMS Energy Management System
ESS ETSO Scheduling System
ΕΤΜΕΑΡ Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
EWOS Electronic Web Offer Submission (Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Δημοπρασίες)
ExPIP Ex-Post Imbalance Pricing
FLOL FLag On-Line (σημαία λειτουργίας Μονάδας)
GLF Generation Loss Factor
GP Goal Programming (Προγραμματισμός Στόχου)
IDS Intraday Dispatch Schedule (και ΕΠΚ)
LLF Load Loss Factor
LP Linear Programming (Γραμμικός Προγραμματισμός)
MAVC Minimum Average Variable Cost (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος)
MCMODE Market Mode (η Μονάδα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή ενεργού ισχύος ακολουθώντας Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το λογισμικό ΚΠΧ)

MIP Mixed-Integer Programming (Μεικτός Ακέραιος Προγραμματισμός)
MMS Market Management System (Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς)
NCAP Net CAPacity (Καθαρή Ισχύς Μονάδας)
NTC Net Transfer Capacity (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς)
PLC Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής)
PMP Production Marginal Price
PTR Physical Transmission Rights (και ΦΔΜ)
RES Renewable Energy Sources
RTD Real-Time Dispatch (και ΚΠΧ)
SCC South Co-ordination Center (Νότιο Συντονιστικό Κέντρο)
SMP System Marginal Price
TLF Transmission Loss Factor (Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών
Παραγωγής – GLF)
TPS Trader Party Schedule
TRM Transmission Reliability Margin (Περιθώριο Αξιοπιστίας Μεταφοράς)
TTC Total Transmission Capacity (Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς)
UC Unit Commitment (πρόβλημα ένταξης Μονάδων)
UT Universal Time
XSD XML Schema Definition

 

ΑΔΙ Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και RES)
ΑΡΠ Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (και AGC)
ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΠΚ Ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής (και IDS)
ΗΕ Ηλεκτρική Ενέργεια
ΗΕΠ Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός
ΚΔΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΚΜΣ Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ (και ΚΜΣΗΘΥΑ)
ΚΠΧ Κατανομή Πραγματικού Χρόνου (και RTD)
ΚΣΗΕ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΛΑΓΗΕ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΟΤΑ Οριακή Τιμή Αποκλίσεων

ΟΤΠ Οριακή Τιμή Παραγωγής (και PMP)
ΟΤΣ Οριακή Τιμή Συστήματος (και SMP)
ΠΚ Πρόγραμμα Κατανομής (και DS)
ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΔΙ Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΣΔΜΙ Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος
ΣΕΠ Σφάλμα Ελέγχου Περιοχής
ΣΗΘ Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (και CHP)
ΣΗΘΥΑ Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (και HECHP)
ΦΔΜ Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (και PTR)

————————————————————————————————————-

 

αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών = Energy and Ancillary Services Market

αγορά εξισορρόπησης (ενέργειας) = balancing market

Αγορά Επόμενης Ημέρας = Day‐Ahead Market

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας = Electricity Market

Αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) = Day-Ahead Scheduling (DAS) Market

Αγοραία Χρονική Μονάδα = Market Time Unit

αγωγός σύνδεσης (ηλεκτρ.) = connecting conductor (electr.)

Άδεια Εμπορίας = Trading Licence

Άδεια Παραγωγής = Production Licence

άδεια προμήθειας = power supply licence, supply licence

Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ = RES Aggregator Licence

ΑΔΜΗΕ = IPTO

άεργη ισχύς = reactive power

ΑΕΠΟ, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων = Approval of Environmental Terms and Conditions

Αίτηση Απόκτησης Ιδιότητας Συμμετέχοντα = Request for Participant Status

αιτιοκρατικής αντιστοίχιση = deterministic matching

Αλγόριθμος Αντιστοίχισης Συνεχούς Συναλλαγής = Continuous Trading Matching Algorithm

Αλγόριθμος Σύζευξης Τιμών = Price Coupling Algorithm

αλληλασφαλίσεις = interlocks

Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος = Direct Clearing Member

ανάκλαση & διάθλαση = reflection & refraction

αναλογικά σήματα = set points

Ανεξάρτητος Διαχειριστής = Independent System Operator – ISO

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς = Independent Transmission Operator-ΙΤΟ

ανθεκτική περίφραξη = rigid enclosure

ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών = competitive tender procedures

Αντιστοίχιση = Matching

άντληση θαλάσσιου ύδατος = abstraction of seawater

αποδεκτή προσφορά = accepted bid

αποζεύκτες = circuit breakers

αποκάλυψη τιμής = price discovery

αποκλίσεις = imbalances, mismatch

Απόληψη = Offtake

απορροή όμβριων = rainwater runoff

Αποσύζευξη ή Αποσύζευξη Αγοράς = Decoupling or Market Decoupling

Αποτελέσματα Σύζευξης Αγοράς = Market Coupling Results

αρχή προτεραιότητας τιμής‐ χρόνου = price-time-priority principle

ασφάλεια εφοδιασμού = security of supply

ασφαλειοαποζεύκτες = fuse disconnectors

αυτοπαραγωγός = auto-producer

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής = AGC: Automatic Generation Control

Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα = autonomous electricity system

αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες = self-supplying consumers

βοσκοϊκανότητα = pasture capacity

βρόγχος σύνδεσης = bus loop

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ΓΠΣ = General Urban Plan

Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ = RAE Geoportal

γεωφυσικές διασκοπίσεις = geophysical prospecting

γραμμή διασύνδεσης = tie-line

(καλωδιακή) γραμμή μεταφοράς, ΓΜ = (wire) transmission line, TL

γραμμικός προγραμματισμός = linear programming

Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών = Building Licensing Department/Office

γραφείο υποστηρικτικών λειτουργιών = back office

Δασαρχείο = Forest Authority

Δασική Υπηρεσία = Forest Service

δάσος και δασικές εκτάσεις = forest and wooded land

Δευτερεύουσα Εφεδρεία, αύξησης – μείωσης παραγωγής = Secondary up – down reserve

Δευτερεύουσα Ρύθμιση Συστήματος = LFC: Load Frequency Control

Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης = Physical Offtake Nomination

Δήλωση Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης = Physical Delivery Nomination

Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων = Techno-Economic Declaration

δήλωση φορτίου = load declaration

Δημιουργία απορριμμάτων και αποβλήτων = waste emission

Διαδικασία Εκκαθάρισης = Clearing Procedure

Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) = Integrated Scheduling Process (ISP)

διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς = available transmission capacity

Διαθέσιμη Ισχύς = available capacity

Διαζωνική Δυναμικότητα = Cross-Zonal Capacity

Διακανονισμός Φυσικής Παράδοσης = Physical Settlement

ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) = Directorate of Environmental Licensing

δια-συνδετήριος Αγωγός = interconnector

διάταξη (μηχαν.) = device (engin.)

διαφορική προσαύξηση = sliding feed-in-premium (FiP)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε., Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π Α.Ε. = Operator of RES and Guarantees of Origin (DAPEEP S.A.)

Διαχειριστής Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων = Network Operator of the Non-Interconnected Islands

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) = Hellenic Transmission System Operator (HTSO)

Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης = Charging Point Operator – CPO

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΕΣΔΗΕ) = Distribution Network Operator (DNO)

Διμερή Εξωχρηματιστηριακά Συμβόλαια = Bilateral OTC Contracts

Διοικητικά Οριζόμενη Ανώτατη/Κατώτατη Τιμή Εντολών = Administratively Defined Upper/Lower Orders Price

Διοικητικά Οριζόμενη Τιμή Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων = Administratively Defined Position Nomination Penalty Price

δυναμικό = capacity

εγγυημένες τιμές = feed-in-tariffs

Εγγυημένη παροχή ισχύος, εγγυημένη ισχύς = Effective Load Carrying Capability – ELCC

εγκαταστάσεις ζήτησης = demand facilities

εγχεόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια = grid-connected electric power

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση = Special Ecological Assessment

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. = Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development for RES

εκ των υστέρων αγορά εξισορρόπησης ενέργειας = ex-post balancing market

εκκαθάριση = clearing

εκκαθάριση του ΗΕΠ = DAS settlement

εκκαθαριστής (ΛΑΓΗΕ) = settlement controller (LAGIE)

Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις = Pending Financial Obligations, PFO

εκπρόσωπος φορτίου = load representative

έκτακτο χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης = extraordinary financial coverage cost

ελάχιστο μεταβλητό κόστος = minimum average variable cost

έλεγχος πληρότητας = completeness check

Έλεγχος Φορτίου Συχνότητας (ΕΦΣ) = Load Frequency Control (LFC)

έλλειμμα συναλλαγών ΗΕΠ = DAS transactions deficit

έλλειψη ισχύος = missing capacity

έλλειψη χρημάτων = missing money

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. = Hellenic Hydrocarbons Management Company S.A.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΕΧΕ = Hellenic Energy Exchange S.A., ΕΧΕ

ενδο-ημερήσια αγορά = Intra-Day Market

ενδοημερήσιο πρόγραμμα κατανομής = intraday dispatch schedule

Ενεργειακά Προϊόντα Χονδρικής = wholesale energy products

Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα = Energy Financial Instruments

ενεργειακή ρύθμιση = energy regulation

Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά = Energy Derivatives Market

ενεργός ενέργεια = active energy

ενεργός ισχύς = active power

Ενημερωτικό Σημείωμα Ελέγχου Εβδομαδιαίου Ελλείμματος = DAS weekly settlement deficit notification

Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη = Single Intraday Coupling

Εντολή (Αγοράς/Πώλησης) με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης = Priority Price‐Taking (Buy/Sell) Order

εξέδρες ανυψούμενου γεωτρύπανου = jack-up rigs

εξυπηρετούνται στη βάση της προτεραιότητας (υποβολής) = to be treated on a first-come-first served basis

επαναδηλώσεις = re-declarations

επικουρικές υπηρεσίες = ancillary services

επιπλέοντα συστήματα παραγωγής = floating production systems

Επιστροφή Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payments, CP

έργα ΑΠΕ = RES projects

έσοδα συμφόρησης = congestion rent

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχος = EU Target Model

ζυγός = busbar

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, ΖΟΕ = Urban Control Zone

ζώνη προσφοράς = bidding zone

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις δημοπρασίες = electronic web offer submission

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = electric power generators

Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης = Delivery Day

ημέρα κατανομής = dispatch day

ημερήσια αγορά = daily pool

θαλάσσια γεώτρηση = offshore drilling

Θετική/Αρνητική Απόκλιση Ποσότητας Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων προς Φυσική Παράδοση = Participant Positive/Negative Forward Market Mismatch Quantity, PPFMMQp,t,D/PNFMMQ p t,D

ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού = levelised field

καθαρή ισχύς μονάδας = net capacity

καθαρή ικανότητα μεταφοράς = net transfer capacity

Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης = Balancing Market Rulebook

Κανονισμός Αδειών Προμήθειας = Supply Licences Regulation

Κανονισμός Εκκαθάρισης = Clearing Rulebook

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για επιστροφή χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει ο Συμμετέχοντας για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τη μείωση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Payment

κατάθεση ΛΑΓΗΕ (είσπραξη Συμμετέχοντα) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Payment

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για τον Εβδομαδιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών του ΗΕΠ = Weekly Settlement Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για την αύξηση Χρηματικού Ποσού Εγγύησης = Cash Collateral Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για Διόρθωση Θέσης = Position Correction Collection

κατάθεση Συμμετέχοντα (είσπραξη ΛΑΓΗΕ) για το Μηνιαίο Διακανονισμό Συναλλαγών = Monthly Settlement Collection

κατανεμόμενα φορτία = dispatchable loads

κατανεμόμενη μονάδα ΑΠΕ = RES dispatchable unit

κατανομή δυναμικότητας = capacity allocation

κατανομή πραγματικού χρονου (ΚΠΧ) = Real-Time Dispatch

κατάσταση εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων = pending financial obligations

Καταχώριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων = Energy Financial Instruments Registration

Κέντρο Ελέγχου Μεταφοράς (ΚΕΕ) / Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Διανομής (ΠΚΔ) =

ΚΥΤ, Κέντρο Υψηλής Τάσης = HVC, High Voltage Centre

κόμβος διασύνδεσης = tie line

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού) = Shut down Cost, Start up Cost

Κόστος Μηδενικού Φορτίου = No Load Cost

κριτήριο μέγιστης συμμετοχής = max criterion

κυψέλες = cells

Κώδικες Αγοράς Ηλεκτρισμού = Greek Grid and Exchange Codes

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) = Grid Control Code for Electricity (GCCE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου = Distribution Network Operation Code

Κώδικας Διαχείρισης Παραγωγής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών = Management Code of Non- Interconnected Islands (NII)

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣHE) = Power Exchange Code for Electricity (PECE) (see http://www.admie.gr/uploads/media/MANUAL_GLOSSARY_v5.0.pdf)

Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) = Grid Control and Power Exchange Code For Electricity (GCPECE)

Κώδικα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας =

Κωδικός Ταυτοποίησης Τραπεζικής Συναλλαγής = Bank Transaction ID

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) = OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET S.A. (LAGIE S.A.)

λειτουργία τροφοδοτώντας μόνον τα βοηθητικά φορτία τους / κατάσταση τροφοδότησης μόνον των βοηθητικών φορτίων = house−load operation

λειτουργική ενίσχυση = operating aid

Λειτουργική Ενίσχυση διαφορικής προσαύξησης = sliding Feed in Premium  – sFiP

λειτουργική ενίσχυση στη βάση σταθερής τιμής = Feed in Tariff – FiT

λειτουργοί του συστήματος = dispatchers

μανδύας από κράμα μολύβδου = lead alloy sheath

Μελέτη Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ΜΠΕ = Environmental Impact Assessment, EIA

μετάπτωση = fallback

Μητρώο Μονάδων = Unit Registry

Μητρώο Συμμετεχόντων = Register of Market Participants

μικτή παραγωγή = gross values

μικτός ακέραιος προγραμματισμός = mixed-integer programming

μισγάγγεια = thalweg

μονάδας αναφοράς = benchmark

μονάδες ηλεκτροπαραγωγής = power generating modules

μοναδιαίος κωδικός φακέλου = unary dossier code

μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα = single-line electric diagram

Μονάδα Παραγωγής / Α.Π.Ε. = Generating / RES Unit

Μονοπολικοί Αποζεύκτες = Single-pole circuit breakers

μετασχηματιστής (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης 20kv/150kv = 20kv/150kv step-up transformer

μοντέλο κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής = central dispatch model

νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής = new entrant conventional power plant

οικίσκος ελέγχου = control hut

ονομαστική ισχύς = rated power

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης = Balancing Services Entity

Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΟΔΑΗΕ = Nominated Electricity Market Operator, NEMO

παράδοση προκαθορισμένων ποσοτήτων ενέργειας, σε προκαθορισμένες τιμές και προκαθορισμένη χρονική περίοδο = over the Counter (OTC)

Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης = Balancing Services Providers

παύση λειτουργίας = closure

περιβαλλοντική όχληση = environmental nuisances

περιθώριο αξιοπιστίας μεταφοράς = transmission reliability margin

περίοδος κατανομής = dispatch period

περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. = siting exclusion areas for RES installations

Περιφερειακή Σύζευξη Τιμών = Price Coupling of Regions (PCR)

περίφραξη = enclosure

Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής = Certified Trader

Πραγματικό Σημείο Μέτρησης = Actual Metering Point

Πράκτορας Μεταβίβασης = Shipping Agent

πράξη χαρακτηρισμού έκτασης = land designation decision

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόβλημα ένταξης Μονάδων = Unit commitment

προσφορά όρων σύνδεσης = connection terms offer

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) = Standard Environmental Commitments (ETS)

πλωτά γεωτρύπανα = drilling ships

προ-ημερήσια αγορά = Day-Ahead Market

πρόγραμμα κατανομής = dispatch schedule

πρόγραμμα κατανομής σε πραγματικό χρόνο = real time discpatch

Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής = Programmable Logic Controller

προγραμματισμός στόχου = goal programming

προθεσμιακή αγορά = Forward Market

προμελέτη = conceptual design

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας = Universal Service Provider

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου = Provider of Last Resort (POLR)

Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά = Market Access Readiness Premium

προσφορά έγχυσης = energy offer

προσωρινό έκτακτο κόστος κάλυψης = temporary extraordinary coverage cost

πύλη γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) / υψηλής τάσης (Υ.Τ.) / μεσαίας τάσης (Μ.Τ.) = high voltage / medium voltage transmission line bay

πύλη σύνδεσης ζυγών = bus coupler bay

σε Δοκιμαστική Λειτουργία = in Testing Operation

σε κατάσταση δοκιμών και παραλαβής = in Commissioning

σημαία λειτουργίας Μονάδας = flag on-line

σταθερή πλατφόρμα = fixed platforms

συγχρονισμός / αποσυγχρονισμός μονάδων = unit commitment

συλλογή βρόχινου νερού = rainwater harvesting

Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) = Power Transmission Operator Transactions Contract

Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ = DAS Transactions Contract

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) = Combined Heat and Power (CHP), Cogeneration of Heat and Power

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) = High efficiency cogeneration of heat and power (HECHP), High Efficiency Combined Heat and Power

Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ./ΣΕΣΤ) = Operating aid contract with a fixed tariff

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης = Contracts for
Differential State Aid Support (http://www.lagie.gr/uploads/media/2017.12.18_DEFINITIONS__ENGLISH_GREEK_.pdf), Sliding Premium Operating Aid Contract

Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας = Power Purchase Agreement (PPA)

Σύμβαση Συμβαλλομένου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης = BRP (Balancing Responsible Party) Agreement

συμβατικοί πύργοι = compliant towers

Συμφωνηθείσα Ισχύς (KVA) = Agreed Power (KVA)

συνοδά έργα = accompanying projects

Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς = Total Transmission Capacity

Συνολικό Ποσό Εισπράξεων = Amounts Collected, AC

Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών Παραγωγής – GLF = Transmission Loss Factor

συντελεστές επιμερισμού του κόστους = cost allocation factors

Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ = Market Settlement System

Σύστημα Εξισορρόπησης Ενέργειας = Energy Balancing System

Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας = Distribution Network

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας = Transmission System

Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) = Energy Trading System (ETS)

σύστημα υποβολής προσφορών και δηλώσεων ΗΕΠ = market management system

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) = Open City Spatial and Housing Organisation Plan

ταυτότητα του Συμμετέχοντα στο Υποσύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΗΕΠ = MSS Participant ID

τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας = feed-in-tariff

(ημι-)υποβρύχιες εξέδρες = (semi)submersible rigs

[Πλωτό] υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) = [floating] liquified natural gas (LNG) [FLNG]

υλοποιημένο πρόγραμμα καθαρών εξαγωγών = net export realized schedules

υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις = admission to

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις = Admission to Standard Environmental Commitments

υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής = subsea systems

Υπολογισμός Διόρθωσης Θέσης = Position Correction, PC

υποσταθμός ανύψωσης τάσης = voltage step-up substation

υποχρέωση λειτουργίας ειδικών προδιαγραφών = fault-ride-through-capability

υποχρεωτικά νερά = mandatoty hydro injections

υποχρεωτική κοινοπραξία = mandatory pool

φορέας εκκαθάρισης ΗΕΠ = DAS settlement house

φορέας κάλυψης = coverage institution

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης = Aggregator

φορτηγίδες διάτρησης = drilling barges

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς = Physical Transmission Rights

φυσικές διμερείς συναλλαγές = physical bilateral transactions

φυσική απόληψη = physical offtake

φυσική παράδοση = physical delivery

φυτική γη = topsoil

φυτοτεχνική μελέτη = landscaping design

φωτοβολταϊκά στοιχεία = photovoltaic cells

Χώρος Ελέγχου = Control Room

Χρονική Στιγμή Έναρξης/Λήξης Προσφορών = Bidding Opening/Closure Time

Χρονική Στιγμή Λήξης Δήλωσης Προγραμμάτων Φυσικής Παράδοσης/Απόληψης = Physical Delivery/Offtake Nomination Gate Closure

Χρονικός Ορίζοντας Διαπραγμάτευσης = trading timelines

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως πιθανός τρόπος απόδοσης των εν λόγω αγγλικών εκφράσεων στα ελληνικά χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in Uncategorized

Κτηματολόγιο – Cadastre

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

 

αποδεικτικό σηµείο = witness mark

αποτύπωση (1ης τάξης) = (class I) survey

αποτύπωση επαναπροσδιορισµού = redefinition survey

αρχικό γεωτεµάχιο = primary parcel

γεωτεµάχιο = parcel

Γραφείο Εγγραφής Τίτλων = Land Titles Office

καθορισµένο χαρακτηριστικό γνώρισµα = definite feature

Κτηματολογικό Γραφείο = Cadastral Office

κτηματολογικά φύλλα = cadastral records

μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο … = has been entered into the conveyance records of the Land Registry of …

όριο αρχικού γεωτεµαχίου = primary parcel boundary

σύνθετο σχέδιο – compiled plan

τοπογραφικό διάγραµµα = topographic plan

υπολογισµένο σχέδιο = computed plan

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in Uncategorized

Μετάφραση Επισημείωσης από ελληνικά σε αγγλικά – Apostille translation from Greek to English

 

 

Apostille – Επισημείωση

Hague Convention of 5 October 1961

Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961

1.Χώρα

Country

Το παρόν δημόσιο έγγραφο

This public document

2. έχει υπογραφεί από

has been signed by

3. που ενήργησε με την ιδιότητα του/της

acting in the capacity of

4. φέρει τη σφραγίδα / επίσημα

bears the seal / stamp of the

Η βεβαίωση χορηγείται / Certified

 1. (τόπος) (place)                                 6. (ημερομηνία) (date)

7. από

by

8. με αριθμό

under number

9. Σφραγίδα / επίσημα                                           10.          Υπογραφή

Seal / Stamp                                                                      Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – CRIMINAL LAW TERMS

ανακριτής = examining magistrate

αντικειμενική υπόσταση = constituent elements of the offence

αξιολογική κρίση = value judgment

απαλλάσσομαι από τις κατηγορίες = to be cleared of the charges

απευθείας κλήση = direct summons

απολογητικό υπόμνημα = defence statement

Αριθμός Βιβλίου Εισερχομένων (ABE) = Entries Registration Number

Αριθμός Βιβλίου Κλήσεων (Αρ. Βιβλίου Κλήσεων, Αρ. Β. Κλ.) = Summons Registry No

Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων (ΑΒΜ) = Criminal Complaints Registry

Αριθμός Βιβλίου Ωρίμων (ΑΒΩ) = Established Cases Registry

αυτεπάγγελτη δίωξη = prosecution ex officio

αυτοδικία = relf-redress

αυτουργός = principal

βούλευμα = writ

δικάζει ερήμην = (to) try in absentia / tried in absentia

δέσμευση ρευστών διαθεσίμων (βλ. Καν. (ΕΚ) 1889/2005) = detention of cash (see Reg. (EC) 1889/2005)

δόλος = wilful conduct, wilful intent (dolus)

εγκαλών = complainant

εικονικό τιμολόγιο = false invoice (fictitious)

έκθεση προσφυγής = notice of appeal

ελαφρυντικές περιστάσεις = mitigating circumstances

έμπρακτη μετάνοια = repentance

εν είδει ανταμοιβής = by way of amends

ένορκη βεβαίωση = affidavit, sworn statement

ένορκη κατάθεση = sworn testimony (testimony under oath)

εξύβριση = insult

επίδικα (έργα κλπ) = disputed (works, etc.)

επίμαχα (τιμολόγια κλπ) = (invoices, etc.) at issue / concerned

ηθικός αυτουργός = instigator

ιδιοποίηση = misappropriation

κλήση = summons

κλήση προς απολογία = notice for answer, notice to answer the charges

μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος = whistleblower

νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες = money laundering

παραπομπή/να παραπεμφθεί σε δίκη = (to be) committed to stand trial

περιουσιακό όφελος = profit

πλαστό τιμολόγιο = fake invoice

ποινικά κολάσιμη πράξη = criminally punitive act

ποινική δίωξη ή έκτιση ποινής φυλάκισης = criminal prosecution or custodial sentence

πολιτική αγωγή = civil action

πολιτικώς ενάγων = civil claimant

προανάκριση =

προκαταρκτική εξέταση = preliminary enquiry, preliminary examination

συκοφαντική δυσφήμηση = defamation of character, libellous defamation, slanderous defamation

συναυτουργός = accomplice

(άμεσος) συνεργός = (direct) accessory

(έμμεσος) συνεργός = (simple) accessory

Συμβούλιο Αρείου Πάγου = Council of Supreme Court Judges

Συμβούλιο Εφετών = Council of Appeal Court Judges

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών = Council of Misdemeanours Judges

Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομή Χάριτος = Division of Criminal Records & Pardons

τιμωρείται με φυλάκιση = shall be liable to imprisonment for a term (not exceeding / of at least)

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών = Athens Three-Member Appeal Court of Felonies

υπεξαίρεση = embezzlement

υπαίτιος = person liable

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – SOCIAL SECURITY & LABOUR LAW TERMS

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – WEBINARS – Σεπτέμβριος 2019

“Μετάφραση Συμβάσεων από Ελληνικά σε Αγγλικά”

 • 6 εβδομάδες με σημειώσεις, γλωσσάρια, παραδείγματα, υποδείγματα και πάνω από 200 ασκήσεις.
 • Γνωρίστε το webinar room και τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.
 • Ζητήστε μας να σας ξεναγήσουμε στην πλήρως εξοπλισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας 
 • Καλέστε μας στο 690 86 86 959 ή στείλτε μας email στη διεύθυνση info@glielegal.com.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

————————————————————————————————————————————–

 

αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) = compensatory rest

ΑΜΕ – Αριθμός Μητρώου Εργοδότη = Employer’s Registration Number

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) = electronic personal health record

αναδοχή = foster care

αναλυτικό καθολικό = subsidiary ledger

ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων = open refugee hosting structures

ανοιχτή συζήτηση = panel discussion

(μη) ανταποδοτικού χαρακτήρα = of (non) contributory type

αποδοχές αδείας = holiday pay

αποκατάσταση της ικανότητας των ατόμων = to re-establish the capacity of individuals

αποτελούν χρόνο απασχόλησης = they are included in working time

αργία υπαλλήλου = compulsory suspension

ασφαλιστικός φορέας = insurance body, insurance agency

ατομική επιχείρηση = sole proprietorship

βαρδιολόγιο = shift management

βοηθήματα γάμου = wedding aids

βραβεία αριστείας = awards of excellence

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) = Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants (GSEVEE)

γεωρικές εργασίες = farming activities

διαδικασία αντιπαράθεσης = contradictory procedure

διαθεσιμότητα = temporary suspension

διαρκείς αδυναμίες = persisting weaknesses

διατροφή (συζύγου) = alimony (US) / maintenance (UK)

διατροφή (παιδιού) = child support

διαχειριστικές αρχές = managing authorities

διαχρονικά = over time

διευκολυντές = facilitators

δικαιούχος = beneficiary

δικαίωμα αδείας = entitlement to annual leave

δοκιμαστική περίοδος = probation, probationary period

Δωροεπιταγές = gift certificates

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας = National General Collective Labour Agreement

Εθνικό Κέντρο Επαφής = National Contact Point (NCP)

εθνικό σύστημα υγείας = national health system

εκ περιτροπής = in rotation

ΕΚΑΣ  = Pensioners’ Social Solidarity Allowance

έκτακτες παροχές = bonuses

εκτοπισμένοι πρόσφυγες = displaced refugees

ελεύθερα επαγγέλματα = liberal professions

εμπορικές επιχειρήσεις = commercial enterprises

εναλλαγή προσωπικού στις βάρδιες = rotating shifts

ενιαία παροχή = flat-rate benefit

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) = Unified Auxiliary Social Security and Lump Sum Benefits Fund (ETEAEP)

έξοδος (εργαζομένου) = outflow

εξωιδρυματικό επίδομα = extra-institutional benefit

επιγραμμική καταχώρηση δεδομένων = online data entry

επίδομα = allowance / benefit

επίδομα αδείας = holiday allowance

επίδομα ανάδοχης φροντίδας = foster care benefit (allowance)

επίδομα ανεργίας = unemployment benefit (allowance)

επίδομα ειδικών συνθηκών = allowance for special conditions

επίδομα ενοικίου = rental allowance

επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης = vocational training allowance

επίδομα επιστημονικής κατάρτισης = scientific training allowance

επίδομα θέρμανσης = heating allowance

επίδομα στεγαστικής συνδρομής = housing assistance benefit

επίδομα τόκων στεγαστικού δανείου = support for mortgage interest

επιδοματική ενίσχυση = benefit support

επιλέξιμος / επιλεξιμότητα = eligible / eligibility

επιμέρους υπηρεσίες = individual services

επιτελική ομάδα = task force

επιτελικό όργανο = executing body

επιτελικός ρόλος = key role

επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση = company collective labour agreement

εργαζόμενος = worker

εργόσημο = labour ticket

εστίες καινοτομίας = hotbeds of innovation

έτη ασφάλισης = number of years insured

Ευρωζώνη = euro area

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) = European Economic and Social Committee (EESC)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ) = European Interoperability Framework (EIF)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων = EBF

εφάπαξ βοήθημα = one-off aid

εφάπαξ καταβολή = one-off payment

εφαρμόζεται = to run [π.χ. το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για 1 χρόνο = the program will run for one year]

ηλεκτρονική συνταγογράφηση = e-prescription (electronic prescribing, e-prescribing)

ηλικιωμένοι = the elderly

ημέρες αναπαύσεως/ανάπαυσης = rest days

ημερομίσθιο = wage

θέση σε διαθεσιμότητα = to put on suspension

θεωρημένο (προσηκόντως/δεόντως, νομίμως) έντυπο = (duly, legally) endorsed form

ιδιαιτερότητες του θεσμικού πλαισίου = specificities of the institutional framework

κάλυψη νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης = coverage of hospital and outpatient care

κανονισμός εργασίας = labour regulation

κατά περίπτωση = as appropriate

κατ’ οίκον επισκέψεις = on-site visits

κατηγοριακά προγράμματα = categorical schemes

ΚΕΠ Αλλοδαπών (ΚΕΠΑ) = Expatriated Greek Citizen Service Centre (KEPA)

κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού = at risk of social exclusion

κινητικώς ανάπηροι = people with motor disabilities

κοινωνία των πολιτών = civil society

κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς = inclusive society

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (K.E.A) = Social Solidarity Income (SSI)

κοινωνικός αποκλεισμός = social exclusion

κοινωνική αντίληψη και αλληλεγγύη = social assistance and solidarity

κοινωνική μέριμνα και προστασία = social care and protection

κοινωνική πρόνοια = social welfare

(πρόγραμμα) κοινωφελούς εργασίας = charity work program

κονδύλια μισθοδοσίας = payroll funds

κύρια και επικουρική σύνταξη = main and supplementary pension

λειτουργικά στελέχη = operating managers

με στόχο τη διασφάλιση = with a view to ensuring

με τη μορφή = in the form of

μετάπτωση στοιχείων = data migration

μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης = measures of tax relief

μισθολογικά κλιμάκια = wage scale

μισθολογική εξέλιξη = wage progression

μισθωτός = salaried employee

νοικοκυριά ορεινών περιοχών = households in mountainous areas

νοικοκυριά μειονεκτικών περιοχών = households in less-favoured areas

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα = public benefit purpose legal entity of private law

νόμιμο ωράριο = statutory working hours

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) = Economic and Social Committee (ESC)

οικονομική ενίσχυση (τακτική/έκτακτη) = financial support (regular/extraordinary)

οικονομικοί φορείς = economic operators

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) = Integrated Information System (IIS) [Management Information System (MIS)]

ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστήριο / πρόγραμμα = group retirement scheme

οργανικές μονάδες = organisational units

όρια της φτώχειας = poverty line

όψιμη συνταξιοδότηση = deferred retirement

παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης = income support benefits

παροχές σε είδος = benefits in kind

παροχές σε χρήμα = cash benefits

παροχή = benefit

παροχή δωρεάν υπηρεσιών = provision of free services

πελατειακές σχέσεις = patronage

ΠΕΠΑΕ – Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων = Fine for Unregistered Workers

κοινωνική πολιτειότητα = social citizenship

μίσθωση ή σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών = (independent) services agreement

πλήρης σύνταξη γήρατος = full old-age pension

πολυνομία = overregulation

πραγματικό εισόδημα = actual income

προγραμματικές συμβάσεις = programmatic agreements

προκλητή ζήτηση = obscenely large demand

προνοιακά επιδόματα = welfare benefits

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών = Pre-removal detention centres

πρόωρη συνταξιοδότηση = early retirement

στάση εργασίας = work stoppage

στέγαση = housing

συγκριτική αξιολόγηση = benchmarking

συζήτηση ειδημόνων = expert talks

συνάντηση εργασίας = working meeting

συνδρομή = assistance

σύνθετες δημογραφικές παροχές = composite demographic benefits

σύνταξη λόγω αναπηρίας = disability pension

σύνταξη λόγω γήρατος = age pension

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (ΣΔΠ) = Management Information System (MIS)

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας = social security and welfare system

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας = Internal Security Fund, ISF

ταμείο κύριας ασφάλισης = main insurance fund

τακτικές αποδοχές = regular earnings

Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) = Local Health Unit

τροφείο (διατακτική σίτισης) = food voucher

υπάλληλος = employee

υπερήλικες = senior citizens

υπερεργασία = compulsory overtime

υπερωρία = overtime

υπηρεσίες πεδίου = field services

υποχρεωτική αποχή (γυναικών εργαζομένων/υπαλλήλων από την εργασία) = compulsory absence (of female workers/employees from work)

φορέας υλοποίησης = implementing body / promoter

φροντίδα ατόμων = providing care to persons χορήγηση παροχών = granting benefits

φροντιστής = caregiver

χορήγηση σύνταξης = award of pension

χρονοεπίδομα = seniority allowance

χρόνος κανονικής απασχόλησης = normal working time

χρόνος υπηρεσίας = length of service

ωρομίσθιο = hourly wage, hourly pay

ωφελούμενη μονάδα = recipient unit

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TAX LAW TERMS

άγαμος = unmarried

άδεια της αρμόδιας αρχής = permit from the competent authority

ανήλικο τέκνο = minor child

ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα = minor orphans with father and mother dead

ανιών = ascendant

αντικειμενικές δαπάνες = objective expenditure (expenses)

αντικειμενική αξία = (tax) assessed value

αντιστάθμισμα = offset

αντισταθμιστικός δασμός = counterveiling duty [απαλλάσσονται από * = are exempt from the *]

(καθορισμός) ανώτατες τιμές = (setting) price caps

αποδεικτικά έγγραφα = documentary evidence, supporting documents

απόδειξη (είσπραξης/πληρωμής) = receipt

απόδειξη λιανικής πώλησης = receipt for retail sales

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) = services rendered receipt

Αρχή Διαπίστευσης της Ασφάλειας (ΑΔΑ) = Security Accreditation Authority (SAA)

Αρχή Πιστοποίησης = Certifying Authority

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα = passenger cars for private use especially adapted for

βαθμός συγγένειας = degree of relationship

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού = Directorate-General for the Treasury and Public Accounts

γονέας που (δεν) ασκεί τη γονική μέριμνα = (non)custodial parent

γνώμη με επιφύλαξη = qualified opinion

δαπάνες μίσθωσης = rental expenses

(η) δαπάνη ορίζεται κλιμακωτά = (the) expense is fixed by applying a tax scale

δείγμα υπογραφής = specimen signature

δελτίο = slip

δελτίο αποστολής = consignment note

δελτίο ενδοδιακίνησης = requisition slip

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) = Note for services rendered

δευτερεύουσα κατοικία = second home

δήλωση φορολογίας εισοδήματος = income tax return

δημοσιονομική πολιτική = fiscal policy

δημοσιονομικός έλεγχος = fiscal control (ΥΔΕ = Fiscal Control Service)

διάθεση πιστώσεων = allocation of appropriations

διατροφή = allowance/alimony

διατροφή τέκνου = child support

Διεθνές Συμβούλιο για τους Ενιαίους Απολογισμούς = International Integrated Reporting Council (IIRC)

διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου = Directorate of Public Accounts

εγγεγραμμένος σε = registered with

εδάφιο = sentence

εισηγμένων στο χρηματιστήριο = publicly listed

εισοδήματα που αποκτήθηκαν από …. έως … = income obtained from … to …

εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ = annual VAT statement

εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση = overdue tax return

εκπρόθεσμη υποβολή = overdue filing (late submission)

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων = Extraordinary special duty on Real Estate with Electric Service

έκτακτος φορολογικός έλεγχος = special tax audit

εμπορικές επιχειρήσεις = commercial undertakings

ενδικοφανής προσφυγή = quasi-judicial administrative appeal

εξόφληση τόκων = redemption of interest

επί αποδόσει λογαριασμού = on accountability

επιβαρύνει υπερβολικά = entail an excessive burden (for)

επικυρωμένο αντίγραφο = certified copy

επιστροφή φόρου = tax refund

επιτηδευματίας = professional

(ελληνική) Eπιτροπή Aνταγωνισμού = Greek Competition Commission

επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις = enterprises falling under the provision of

επιχείρηση μεταπώλησης = resale business

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών/Θεσσαλονίκης (ΕΔΕΥΑ/ΕΔΕΥΘ) = Operational Directorate of Special Affairs of Athens/Thessaloniki (EDEA/EDEYTh)

εξαρτώμενα μέλη = dependent members

εξοχική κατοικία = vacation home

εξωϊδρυματικό επίδομα = extra-institutional benefit

επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση = vocational training or education

επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος = benefits granted by the State

εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας = credit rating agencies

ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) = EIB (European Investment Bank)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΕΤΕΣ) = European External Borders Fund (EEBF)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής = European Return Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) = European Investment Fund (EIF)

ηλεκτρονικό κατασχετήριο = e-garnishment

θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής = attested for signature authenticity

ίδιας ημερομηνίας = of even date

ιδιοκατοίκηση = owner-occupied housing

καταλογιστική πράξη = notice of assessment / assessment notice (act of imputation)

κατάσταση εξόδων = statement of expenses

κατοικία = residence, dwelling unit

ΚΕΠΥΟ = Ministry of Finance Information Processing Centre

κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας = custodian of vacant estate

κύρια κατοικία = principal home

κύρια επαγγελματική στέγη, τόπος άσκησης κύριων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων = principal place of business, main place of business

Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας = Greek Citizenship Code

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) = Transaction Tax Reporting Code

λειτουργικές δαπάνες = overheads

λόγω θανάτου = by reason of death

λογιστικές εγγραφές = accounting records

μεζονέτα = duplex apartment

Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής = Medium-Term Fiscal Strategy Framework

(οι) μετοχές διοχετεύτηκαν στο χρηματιστήριο = (the) shares were floated on the stock exchange

μη εξυπηρετούμενα δάνεια = non-performing loans

Μητρώο ανέργων = Unemployment register

μονοκατοικία = single-family detached home, single-detached dwelling

νοητική ή σωματική αναπηρία = intellectual or physical disability

ΟΑΕΔ = Manpower Employment Organisation

οικονομική πολιτική = fiscal policy

οικονομικό έτος = fiscal year

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), Πληροφοριακό Σύστημα Διοικήσεως = Management Information System (MIS)

OTA = Local Self-Government Organisation

παραστατικό/παραστατικά = accounting source document(s) – voucher

παραχωρησιούχος = concessionaire

περιοδική δήλωση ΦΠΑ = periodic VAT statement

περιφερειακές ανισότητες = regional disparities

πιστωτικό τιμολόγιο = credit note

(επιφέρει) ποινικές κυρώσεις = criminal charges will be brought

πολυκατοικία = multi-dwelling, apartment building

πράξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής = Act of the Government Council on Economic Affairs

προνοιακό επίδoμα αναπηρίας = disability welfare benefit

σημείωμα ελέγχου = audit memo

συγγένεια εξ αίματος / εξ αγχιστείας = relationship by blood / by marriage

συγγενής εξ αίματος / εξ αγχιστείας = relative by consanguinity / by affinity

συγγενής πρώτου, δεύτερου, τρίτου βαθμού = relative within the first, second, third degree

σύζυγος = spouse

Συμφωνητικό Κοινών Όρων = Common Terms Agreement

συμβολαιογραφικό έγγραφο = notarial deed

σύμφωνη συγκατάθεση (σημ.: πλεονασμός, αλλά απαντάται στην πράξη) = like consent

Συμφωνία Ανάθεσης Επιχορήγησης = Grant Award Agreement

συναλλαγματικές ρήτρες = clauses in foreign currency

συνολικές δαπάνες = overall expenses

συνολικό εισόδημα = overall income

σύνταξη = pension

σύνταξη χηρείας = survivor’s pension

σωματική και νοητική αναπηρία = physical and intellectual disability

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) = Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF)

τεκμαρτές δαπάνες = imputed/presumed expenses

τεκμαρτό εισόδημα = imputed/presumed income

τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων = Airport Modernisation and Development Taxes

τιμολόγιο – τιμολόγιο πώλησης = invoice – sales invoice

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ME E.E. = DEPARTMENT IV FOR MONETARY TRANSACTIONS WITH THE EU

τρέχουσα οικονομική κατάσταση = current financial condition

υπερανάληψη = overdraft

υπεύθυνη δήλωση = solemn declaration

υπέχω δική μου φορολογική υποχρέωση = incur my own tax obligation

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) = European and Development Programs Division (EDPD)

υπηρεσιακό σημείωμα = service memo

υπηρετώ στρατιωτική θητεία = (to) serve the military duty

υποβάλλω φορολογική δήλωση = to file a tax return

υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας = it is calculated as of the first year of circulation

υπολογισμός προστίμων = (method of) setting fines

υπόλογος = accountable officer

υπόχρεος = income tax payer, contributor

φοιτούν σε πανεπιστήμια ή σχολές = attend faculties or schools

φορέας (διεθνής ή ημεδαπός) = body, entity, institution (international or national)

φορολόγηση κατασχέσεων = confiscatory taxation

φορολογητέο εισόδημα = taxable income

φορολογική δήλωση (υποβάλλω) = tax return (to file)

φορολογική κατοκία στην αλλοδαπή = tax home abroad

φορολογούμενος = taxpayer

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας = Real Property Tax

φυσικό πρόσωπο / νομικό πρόσωπο / νομική οντότητα = natural person / legal person / legal entity

χαρτόσημο / τέλη χαρτοσήμου = stamp duty

χηρεία = survivorship

χρηματικό ένταλμα πληρωμής = cash payment order

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου και του εν γένει περιεχομένου του ιστολογίου Greek Law in English σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική, επαγγελματική ή άλλης μορφής συμβουλή ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται ως προτεινόμενος τρόπος μετάφρασης των εν λόγω εκφράσεων χωρίς εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, έλλειψης λαθών και ο επισκέπτης του ιστολογίου Greek Law in English αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης όλου του περιεχομένου με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
Posted in ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ